Oblika prispevka

Oblika prispevka je za letošnji simpozij točno določena. Prosimo vas, da sledite tehničnim navodilom za pisanje, ki jih najdete v predlogi. Vsak prispevek ima lahko največ 3000 besed in štiri poglavja (poimenujete jih lahko tudi drugače):

 

1) PREDSTAVITEV TEME

Prispevki naj temeljijo na PRAKTIČNEM PRIMERU. V predstavitvi teme se osredotočite na eno izmed ponujenih tem in jo analizirajte na podlagi strokovne literature. V uvodu opredelite področje, ki ga boste v nadaljevanju podkrepili s praktičnimi primeri.

2) OSREDNJI DEL PRISPEVKA

Jedro prispevka namenite PRAKTIČNIM PRIMEROM, ki ste jih zaznali pri vašem delu z učenci oz. dijaki. Razložite, kako prepoznate stiske dijakov. Ali smo učitelji vzor našim učencem, ali delujemo kot mediator v razredu, kako krmarimo med prepletanjem službenega in zasebnega življenja? Primere lahko podkrepite z anketo ali raziskavo, ki ste jo opravili med mladostniki ali učitelji.

3) ZAKLJUČEK 

V zaključku od vas pričakujemo PREDSTAVITEV MOŽNIH REŠITEV. Te so lahko na makro ali mikro nivoju vzgoje in izobraževanja. Predstavite vaše videnje, kaj je vzrok za omenjene situacije, zakaj prihaja do stisk tako pri mladostnikih kot tudi pri učiteljih. Kaj lahko kot posameznik ali družba naredimo, da se bo trenutno stanje izboljšalo?

4) VIRI IN LITERATURA

V skladu z navodili za navajanje, ki jih najdete v predlogi, navedite vsaj tri vire. Posamezne enote virov oštevilčite in po abecedi navedite priimke avtorjev ali naslove publikacij. Uporabljenih virov ne delite po posameznih vrstah gradiva.

Morebitne PRILOGE umestite na konec prispevka za poglavjem Viri in literatura kot samostojno 5. poglavje.

Tehnična navodila za pisanje prispevka najdete v predlogi.

Da bo prispevek zagotovo oblikovno ustrezen, ga pišite kar v predlogo, izbrišite pa tisto, česar ne potrebujete.

 

Opozarjamo vas, da morajo biti prispevki jezikovno pregledani.