Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je v petek, 22. 10., in soboto, 23. 10. 2010, potekal mednarodni strokovni simpozij z naslovom Civilna družba in šolski sistem, ki ga je organiziralo društvo Aktivni šolniki – šolsko športno društvo 4. Julij v sodelovanju s ŠC Celje.

Otvoritev simpozija je s tremi prečudovitimi pesmimi popestril pevski zbor Šolskega centra pod vodstvom gospe Andreje Ocvirk, glavni organizator simpozija, gospod Igor Lupše, pa je pozdravil goste, predavatelje ter ostale aktivne udeležence simpozija. Nato so nekaj uvodnih misli ter vzpodbud ob tako pomembnem dogodku na šoli podali še ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko gospa Veronika Kokot ter direktor Šolskega centra gospod Igor Dosedla in direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje gospod Elido Bandelj.

Program mednarodnega simpozija je bil razdeljen na dva dela, na plenarna predavanja in referate učiteljev iz različnih srednjih ter osnovnih šol. V petek dopoldne so potekala plenarna predavanja z razpravami, ki so jih izvedli sami priznani strokovnjaki s področja šolstva ter civilne družbe. Petkov popoldan pa je bil razdeljen na dve sekciji, in sicer na sekcijo poklicnega in tehniškega izobraževanja ter sekcijo primerov dobre prakse. V soboto dopoldne so potekala predavanja in referati z razpravami sekcije šport.

Plenarna predavanja je otvoril gospod mag. Vid Marcen s poučnim predavanjem Pravice in dolžnosti učencev z vidika učencev, staršev in učiteljev, ki je sprožilo zanimivo razpravo.

Naslednji gost je prišel iz sosednje Hrvaške iz Kumrovca. Gospod Branko Pratengrazer je v svojem predavanju Civilno društvo i škola predstavil šolski sistem na Hrvaškem ter opisal nekaj primerov negativnega vpliva civilne družbe na šolski sistem.

Italijanski šolski sistem ter prednosti in delovanje slovenske šole v zamejstvu je predstavil dr. Livio Semolič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici, s predavanjem Slovenska manjšinska šola v italijanskem šolskem sistemu.

Gospod Dušan Macura iz Enajste akademije iz Ljubljane je s predavanjem Šola med širšo družbo in sosesko spregovoril o povezanosti šole, družbe in soseske.

S svojo prisotnostjo nas je počastil gospod Ivan Grobelnik – Ivo, 90-letni nekdanji partizan in še edini živeči osvoboditelj zloglasnega celjskega zapora Stari pisker med 2. svetovno vojno. Z dr. Tonetom Kregarjem sta predstavila nekaj resnic in laži o Starem piskru iz istoimenske knjige Stari pisker – resnica in laž, ki jo je napisal gospod Grobelnik. Gospod Grobelnik je tudi poudaril, da bi morali v šolah, zlasti pri urah zgodovine, več časa posvetiti lokalni ter polpretekli zgodovini, vojnemu in povojnemu času. Na povabilo je tudi sam pripravljen priti med učence in dijake ter jim predstaviti vojni čas skozi svoje oči in doživetja.

Vodja Katedre za policijsko upravljanje ter management na Fakulteti za varnostne vede ter vodja katedre za vojaško logistiko na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru dr. Iztok Podbregar je imel izvrstno predavanje z naslovom Šolanje letalskih kadrov v Sloveniji.

Profesor Hrvoje Fižuleto je s svojim predavanjem Osnove tehnike skoka v višino in metodika učenja predstavil trening in priprave mladih atletov, ki se s pravilnim treningom in tehnikami lahko razvijejo v vrhunske atlete. Na zanimiv način je tudi laikom predstavil delo trenerja skoka v višino.

Računalniška tehnologija nam je omogočila tudi vpogled v delovanje srednje šole na Portugalskem. Gospa Silvia Barros nam je predstavila šolo Chapito, ki je privatna. Izobražuje plesalce, žonglerje, slikarje, akrobate, cirkusante, poulične zabavljače, pevce, skratke ljudi najrazličnejših sposobnosti in veščin.

Po plenarnih predavanjih so sledili referati učiteljev in vseh 31 je bilo zanimivih, saj se je po vsakem razvila zanimiva debata. Rdečo nit vseh bi lahko strnila v sledeče povedi: Šola je vzgojno-izobraževalni zavod, ki je tesno povezan z lokalno in širšo družbeno skupnostjo. Delovanje šole, tako primarno kot sekundarno, bi bilo brez močne vpetosti v lokalno skupnost praktično nemogoče, saj je šola del te skupnosti, z njo živi in ustvarja. Če šola slovi po dobrem in kvalitetnem izobraževanju, ki ga z odličnim delom izvajajo učitelji, poleg tega pa ponuja še najrazličnejše vsebine, ki omogočajo razvijanje individualnih dijakovih sposobnosti, šola postane uspešen sooblikovalec razvoja civilne družbe.

Šola, izolirana iz civilne družbe, ne more delovati uspešno, prav tako civilna družba za svoj razvoj potrebuje vsestransko razgledane in izobražene ljudi. Torej šola in civilna družba sta in morata biti vzajemna partnerja, če hočemo imeti zdrav šolski sistem in zdravo družbo.

Seminar smo zaključili v prečudovitem srednjeveškem ambientu na obnovljenem celjskem Starem gradu. Z vrha Friderikovega stolpa se nam je odprl prečudovit pogled na vse strani Celja in celjske kotline. Gospa Irena Vuk, profesorica zgodovine, nas je s svojim predavanjem popeljala v srednjeveške čase ter nam predstavila življenje, spletke, prepovedane ljubezni ter smrti ene najpomembnejših srednjeveških rodbin takratnega časa in srednjeevropskega prostora, Celjske grofe.

Maja Antonič