Uspeh preteklih mednarodnih strokovnih simpozijev, predvsem določeni sklepi udeležencev, tvorna plenarna predavanja domačih in tujih strokovnjakov, nova spoznanja in izkušnje dobre prakse posameznikov so nas prepričali v ponovno organizacijo simpozija.

Komunikacija se je v današnjem času pandemije izkazala za nujno vrednoto/sposobnost, brez katere ne moremo uspešno ohranjati dobrih medsebojnih odnosov. Primerna in ustrezna komunikacija, ki se na delovnih mestih tesno prepleta s poslovnim bontonom, je odgovor na uspešno zaključen sestanek, pogovor in dogodek.

12. strokovni simpozij z naslovom Z BESEDO NA DAN … na temo »KOMUNIKACIJA IN POSLOVNI BONTON«, se bo odvijal v Celju, 14. in 15. oktobra 2021.

Organizirata ga Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Ljubljanska c. 17, 3000 Celje in AŠ – Šolsko športno društvo 4. julij, Štekličeva 1,  3000 Celje v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000 Celje in Mestno občino Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Vabimo vas, da se nam pridružite s svojimi prispevki ali z udeležbo. Vsak udeleženec se lahko prijavi samo z enim prispevkom. Število udeležencev s prispevki je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Udeleženci strokovnega simpozija bodo prejeli potrdila v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Vašo udeležbo pričakujemo ves čas simpozija.