Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je 12. in 13. oktobra 2017 potekal 8. simpozij Civilna družba in šolski sistem na temo Ustvarjalnost in predanost.

Širina teme je botrovala k množičnemu obisku udeležencev z vseh koncev države in tujine. Izkazalo se je, da šolski sistem in družba premoreta veliko ustvarjalnih ljudi, ki s svojo inovativnostjo in predanostjo vzgojno-izobraževalno delo naredijo zanimivejše, privlačnejše in posledično učinkovitejše.

Na otvoritvenem delu so ustvarjalnost in predanost svojem delu prikazali dijaki Šolskega centra Celje s koreografijo modne točke frizerjev in mladih oblikovalcev oblačil ter glasbenimi točkami dijaške glasbene skupine. Udeležence sta nato nagovorila ravnatelj Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko gospod Igor Lupše in podžupanja Mestne občine Celje gospa Darja Turk. Sledil je plenarni del z vrhunsko slovensko igralko, tako na filmskem platnu kot na odrskih deskah, gospo Mileno Zupančič, in novinarjem, piscem in kolumnistom Tadejem Golobom. Pogovor o njuni ustvarjalnosti in predanosti je vodil zgodovinar in nadvse ustvarjalen glasbenik skupine Mi2 dr. Tone Kregar.

Sledil je drugi plenarni del »Okrogli trikotnik« pod vodstvom Petra Jovanovića, ki je gostil vrhunske slovenske rokometaše: Romana Pungartnika, Boruta Mačkovška in Branka Tamšeta. Pogovor se je vrtel okoli predanosti, ki jo vsi posamezniki čutijo pri svojem delu, ter neizmerne zagrizenosti in vztrajnosti, ki sta jim prinesli vidne rezultate.

Pod vtisom plenarnih delov smo se razdelili v tri skupine, v katerih so potekale številne predstavitve. Ustvarjalnost in predanost sta dve lastnosti, močno vpeti v številne izvenšolske in šolske dejavnosti učiteljev, ravnateljev in drugih sodelujočih v šolskem okolju ter civilni družbi. S svojo veliko mero kreativnosti in požrtvovalnosti skušajo posamezniki mlade motivirati za dodatno delo, nadgradnjo dela v šolskih klopeh in jim določeno snov prikazati na drugačen način, jo popestriti ali pa jih zanjo navdušiti. Na ustvarjalen način lahko nekomu snov ali temo, ki mu prej ni bila zanimiva ali razumljiva, približamo, znanje bogatimo s pestrostjo in zbujamo vedoželjnost.

V petek, 13. oktobra, smo simpozij začeli s predstavitvijo Alaina Brauckmanna iz Luksemburga z naslovom Interesne dejavnosti v luksemburški šoli. Predstavil je izvajanje šolskih dejavnosti, težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, in kako motivirajo učence za sodelovanje.

Udeleženci so predstavljali svoje prispevke v dveh skupinah, z izjemo zadnje skupne predstavitve gospoda Ludovica Testaniera z naslovom Ne delam se Francoza, ker sem Francoz. Predstavil nam je pogled Francoza na slovensko družbo, šolstvo in slovensko običajno življenje. Je Francoz, poročen s Slovenko, ki je imel veliko težav pri zaposlovanju in privajanju na slovensko okolje, ki je v več pogledih zelo drugačno od francoskega. Okroglo mizo v sklepnem plenarnem delu je vodila Valentina Pintar. Gostila je albanski priseljenki, in sicer gospo Vero Haliti iz Albanije in gospo Astrite Humski s Kosova. Pogovor je tekel o težavah pri integraciji priseljenih otrok in žensk, o težavah pri tolmačenju, sprejemanju v okolje in družbo. Obe sta z neizmerno veliko ustvarjalnosti in predanosti pripomogli k zagonu projekta, ki skrbi za integracijo in pomoč pri integraciji žensk, ki so se priselile v Slovenijo, in pri osamosvajanju in vključevanju le-teh v širšo skupnost. Simpozij je s sproščenim pogovorom zaokrožil Miha Cafuta, ki je gostil legendo teka in maratona, gospo Kazimiro Lužnik Nanut. Gospa je inspiracija za vse rodove, mlade in stare. Kljub letom se še vedno udeležuje večjih tekov in maratonov. Pravi, da leta vsekakor niso ovira za ustvarjalnost in predanost nečemu, kar radi počnemo, saj to krepi naše telo in duha, nas ohranja žive in mlade po srcu.

Rosana Jordan

 

PROGRAM SIMPOZIJA 2017

ZBORNIK 2017