12. simpozij Civilna družba in šolski sistem je potekal pod naslovom Z besedo na dan … Vsi vsak dan vstopamo v številne interakcije z mnogimi ljudmi ter z njimi vzpostavljamo odnose. Za dobre odnose, ki so ključ do uspeha v komunikaciji, pa je nujno poznavanje bontona ter pravil in norm komunikacije, tako verbalne kot neverbalne. Teorije na to temo je veliko, praksa pa še vedno pokaže pomanjkljivosti v komunikaciji večine, nekateri se za izboljšanje trudijo, drugi pa se svojih šibkih plati komuniciranja niti ne zavedajo. Cilj strokovnega simpozija je bil izmenjati dobre prakse vseh oblik komunikacije ter bontona med udeleženci srečanja, osvetlitev tem s področja bontona in komunikacije skozi predstavitve prispevkov ter predavanj strokovnjakov s tega področja.

Potekal je od 14. do 15. oktobra 2021 na Šolskem  centru Celje, SŠSDL,  Ljubljanska cesta 17. Organiziran je bil v sodelovanju Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, AŠ – Aktivni šolniki, šolskega športnega društva 4. julij, Muzeja novejše zgodovine Celje in Mestne občine Celje.

Organizacijskemu odboru je predsedovala Ksenja Rožanski Fidler, na konferenci je sodelovalo  43 udeležencev. Delo je potekalo v obliki plenarnih predavanj, plenarnih pogovorov in predstavitev strokovnih prispevkov udeležencev v 2 sekcijah. V otvoritvenem delu so sodelovali dijaki Šolskega centra Celje, podžupanja MO Celje, gospa Breda Arnšek ter direktor ŠCC,  gospod Mojmir Klovar.

Po otvoritvi simpozija je najprej potekalo strokovno predavanje gospe Ksenje Benedetti z naslovom Komunikacija in poslovni bonton. Sledilo je strokovno predavanje dr. Dana Podjeda z naslovom Kako novi mediji preoblikujejo komuniciranje, zaključil pa se je s pogovorom s parom, ki se je odločil prekiniti vsakdanjo rutino in se je podal na jadralno avanturo širom po svetu. Pogovor z zakoncema Pelko je vodil Miha Cafuta.

V drugem dnevu se je zvrstilo 43 različnih predstavitev na temo komunikacije in bontona. Udeleženci so vsi po vrsti poudarjali pomen poznavanja pravil obnašanja in primerne komunikacije za spoštljive in lepe medsebojne odnose. Komunikacija je odraz časa in kulture in na žalost ugotavljamo, da se pravila rahljajo, ponekod celo preveč. Mladi živijo v času razvite tehnologije, ki komunikacijo postavlja v drugačne okvire, vse več je komunikacije s pomočjo raznih naprav, ki le-to olajšajo, včasih pa jo osiromašijo za pristne stike in opazovanje neverbalne komunikacije. Razvoj in način življenja ter šolanja na daljavo, kateremu smo bili vsi nedavno priča, kažejo na še večji pomen poznavanja bontona in komunikacije, tudi na spletu. Za dobre odnose in učinkovito komunikacijo se moramo potruditi vsi, zaposleni v vzgoji in izobraževanju pa moramo biti vzgled generacijam, ki nas opazujejo in z nami gradijo poslovne, formalne in neformalne odnose.

Dan se je nadaljeval z zanimivim pogovorom o komunikaciji med ranljivimi skupinami, ki ga je vodil Valentin Punčoh. Njegova gosta sta bila Sonja Pungertnik ter Luka Plavčak skupaj s svojim psom pomočnikom. Odstrli so marsikatero tančico težav komuniciranja z invalidi in podali praktične napotke, kako lahko komuniciramo z osebami, ki imajo različne ovire.

V času poteka simpozija je ob plenarnih delih in predstavitvah strokovnih prispevkov potekala tvorna razprava o tem, kako lahko učitelji doprinesemo k izboljšanju komunikacije in obnašanja na splošno. V prvi vrsti smo sami zgled, zato se moramo tudi mi zavedati svoje vloge in vpliva na udeležence različnih nivojev izobraževanja in ne smemo pozabiti, da smo tudi vzgojna ustanova, ki postavlja okvire in pravila obnašanja v svojih prostorih ter določa način in primernost komunikacije, najsi bo v živo ali preko raznovrstne tehnologije.

Vsi strokovni prispevki udeležencev so bili objavljeni v zborniku, ki je dostopen na spletni strani simpozija http://web.sc-celje.si/simpozij/ .

Za konec druženja je sledila modna revija dijakov SŠSDL, s katero so predstavili poslovno modo za ženske in moške. Simpozij  je s svojo besedo zaključila vodja organizacijskega odbora, Ksenja Rožanski Fidler.

mag. Lucija Zidanski

 

ZBORNIK 2021