Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je v petek, 19. 10., in soboto, 20. 10. 2012, potekal 3. mednarodni strokovni simpozij z naslovom Civilna družba in šolski sistem, ki ga je organiziralo društvo Aktivni šolniki – šolsko športno društvo 4. julij, pod vodstvom predsednika društva Igorja Lupšeta, v sodelovanju s Šolskim centrom Celje, katerega direktor je g. Igor Dosedla.

Otvoritev simpozija je popestril dijaški pevski zbor Gimnazije Celje Center, glavni organizator simpozija, gospod Igor Lupše, pa je pozdravil goste, predavatelje ter ostale aktivne udeležence simpozija. Nato sta nekaj uvodnih misli ter vzpodbud ob tako pomembnem dogodku na šoli podala še ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko gospa Veronika Kokot in župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot.

Program mednarodnega simpozija je bil razdeljen na dva dela, in sicer na plenarna predavanja ter referate učiteljev iz različnih srednjih in osnovnih šol iz tujine in Slovenije. V petek dopoldne sta potekali plenarni predavanji z razpravami – Viharni časi ter Šola in vrhunski šport. O viharnih časih svojega življenja se je razgovoril gospod Radovan Hrast, skozi šport v preteklosti nas je popeljala znana celjska atletinja in olimpijka gospa Marijana Lubej, o sodobnem vrhunskem športu, težavah in uspehih pa sta spregovorila mladi celjski skakalec s palico Robert Renner in njegov trener gospod Milan Krajnc.

Petkov popoldan pa je bil razdeljen na dve sekciji, in sicer na sekcijo poklicnega in tehniškega izobraževanja/primeri dobre prakse ter sekcijo šport/ primeri dobre prakse. V soboto dopoldne pa so potekali referati z razpravami sekcije primerov dobre prakse.

Če grobo povzamem skupno misel vseh predavateljev plenarnega dela o šoli in civilni družbi nekoč in danes, lahko zapišem sledeče: Pri mladem človeku je najpomembnejša vztrajnost, pogum in želja po uspehu. Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju mlade osebnosti igra tudi temelj človekove vzgoje – posameznikova družina.

Po plenarnih predavanjih in razpravah pa so sledile posamezne sekcije, kjer so spregovorili strokovnjaki iz tujine in naših slovenskih šol.

Poleg domačih strokovnjakov smo z zanimanjem poslušali predavanja kolegov iz tujine, in sicer ge. Ane Pantelić iz Srbije – Zaštita životne sredine u visokoškolskom sistemu Republike Srbije; ge. Ade Hukalowicz iz Poljske – Sport And Physical Activity In Poland. Pupils Sport Clubs As An Example Of Positive Practise; g. Branka Pratengrazerja iz Hrvaške– Organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, sindikati u školskom sustavu.

V dveh dnevih se je zvrstilo 40 zanimivih referatov učiteljev iz srednjih in osnovnih šol. Vsi so pritegnili zanimanje poslušalcev, saj se je po vsakem razvila zanimiva debata.

Rdečo nit vseh bi lahko strnila v sledeče povedi:

Šola in civilna družba morata delovati z roko v roki, če hočeta biti uspešni pri skupnem delu, tj. izobrazbi vsestransko razgledanih in strokovno podkovanih ljudi.

Torej šola in civilna družba sta in morata biti vzajemna partnerja, če hočemo imeti zdrav šolski sistem in zdravo družbo.

Seminar smo zaključili z ogledom razstave o Grofih Celjskih, ki nam je predstavila najbolj znano celjsko rodbino z različnih plati družbenega življenja. Udeleženci mednarodnega simpozija smo dobili obilico novih znanj, spoznali delo naših kolegov po drugih šolah ter zopet postali bogatejši za kakšno novo spoznanje, ki nam bo pomagalo pri vsakdanjem delu in ustvarjanju.

Maja Antonič