15. in 16. oktobra 2015 je v Celju na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko potekal 6. mednarodni simpozij Civilna družba in šolski sistem s podnaslovom Transfer idej.

Otvoritev simpozija se je že tradicionalno začela z vzpodbudnimi besedami, ki so jih uspešnemu delu na pot namenili gostje: podžupanja Mestne občine Celje Darja Turk, predstojnica Območne enote Celje Zavoda RS za šolstvo Sonja Zajc, direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla in ravnatelj Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Igor Lupše. Uvodne misli pa je z odlično glasbo začinila vokalna skupina Amantes Šolskega centra Celje.

Vabilu na simpozij se je odzval tudi v. d. direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar in dolgoletni ravnatelj Šole za storitvene dejavnosti in logistiko Franc Erjavec.

Simpozij se je začel s plenarno okroglo mizo z naslovom Transfer idej, ki jo je vodila Jožica Škorja. Gostje so bili Brane Žiger, Franc Sever – Franta in Iztok Podbregar, ki so vsi povezani s pilotiranjem in letalstvom. Albin Pibernik, prav tako vojaški in civilni pilot, pa žal zaradi bolezni na okrogli mizi ni mogel sodelovati. Brane Žiger in Franc Sever – Franta sta predstavila svoji zanimivi življenjski poti od vojnih časov 2. svetovne vojne pa vse do danes, ko srečno uživata zaslužen pokoj. S ponosom sta spregovorila o vojnih časih, vojaškem in civilnem letalstvu, o zanimivem šolanju za pilota v Krasnodarju v Sovjetski zvezi l. 1944 ter o bogatem življenju, ki sta ga preživela, ko sta zapustila vojaške vrste. Branko Žiger je zaplul popolnoma v drugačne vode, saj se je po Srednji glasbeni šoli in Operni šoli na Akademiji za glasbo v Ljubljani zaposlil v Operni hiši Ivana Zajca na Reki in naredil zavidljivo operno kariero. Franc Sever- Franta se je po letalski vojaški karieri lotil raznih poklicev, nato dolgo časa delal kot generalni direktor Aerodroma Ljubljana, v pokoj pa odšel kot direktor Inex Adrie Airways po hudi nesreči Adrijinega letala nad Korziko, ko je odstopil s položaja. Iztok Podbregar pa je predstavljal mlajšo generacijo vojaških pilotov in je predstavil svoje šolanje,na Letalski vojaški akademiji JLA v Mostarju v bivši državi Jugoslaviji. Tudi njegova poklicna pot je zanimiva, saj je pred slovensko osamosvojitveno vojno zapustil JLA in svoje bogato znanje ter izkušnje ponudil Slovenski vojski in Teritorialni obrambi. Postal je prvi general Slovenske vojske, vodil Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, danes pa svoje znanje posreduje študentom na več fakultetah Univerze v Mariboru.

Nato je sledil zanimiv pogovor Valentina Punčoha z gostjo iz Berlina Sonjo Pukmeister, ki je spregovorila o šoli ter šolskem sistemu v Nemčiji in Sloveniji skozi oči učenke, matere in pedagoginje (School Throught the Eyes of a Student, a Mother and a Teacher).

Udeleženci simpozija smo lahko z zanimanjem spremljali dve sekciji, in sicer Sekcijo transfer idej in Sekcijo primerov dobre prakse, ki sta ju vodili moderatorki Mojca Pristovnik in Tea Bevc Holobar.

Kolegi iz različnih šol širom Slovenije so predstavili zanimive prispevke, ki jih bo lahko marsikateri učitelj pri svojem delu koristno uporabil.

Nato je sledil zanimiv prispevek kolega iz daljne Španije Jose Tirona, ki že vrsto let sodeluje s Srednjo šola za storitvene dejavnosti in logistiko iz Celja. Predstavil je model sodelovanja med podjetjem, šolo in civilno družbo (A Model of Cooperation – Enterprise, School and Civil Society).

Plenarni del v petek je bil športno obarvan, saj sta o svojih zanimivih športnih karierah spregovorila košarkarja Goran Jagodnik in Goran Jurak. Oba sta poudarila pomen discipline, vztrajnosti in ljubezni do športa, ki ga želi posameznik razviti do popolnosti. Seveda pa je najteže v našem šolskem sistemu uskladiti obilico treningov in šolskih obvez, saj se mora mlad človek že v najstniških letih odločiti, ali bo vrhunski športnik ali malo dijak in študent ter malo športnik. Uskladitev obojega za vrhunski šport ni mogoča. Košarkarski Triglav je povezoval Peter Jagodnik.

Zanimivo je bilo prisluhniti predavanju gostje iz Avstralije Catherine Ramos Čuječnost v razredu (Mindfulness in the Classroom), ki ga je vodil Uroš Verbovšek.

Gostja iz Hrvaške Božica Mandić je predstavila povezovalno vlogo učitelja majhne podružnične šole med učenci, starši, krajani in turističnimi zanimivostmi – dvorec Veliki Tabor, ki lahko igrajo pomembno vlogo v učnem procesu za osvojitev določenih učnih vsebin, predpisanih z učnim načrtom, na zanimiv in inovativen način.

Če so bile plenarne okrogle mize bolj osredotočene na osrednjo temo Transfer idej med šolo in civilno družbo nekoč in danes, sta sekciji Primeri dobre prakse in Transfer idej sedaj in tukaj, ki so jih izvirno predstavili naši kolegi, vzgojitelji in učitelji različnih profilov, zopet potrdili rdečo nit vseh dosedanjih petih simpozijev s krovnim naslovom Civilna družba in šolski sistem, ki se glasi šola in civilna družba morata delovati z roko v roki, če hočeta biti uspešni pri skupnem delu, tj. izobrazbi vsestransko razgledanih in strokovno podkovanih ljudi. Torej šola in civilna družba sta in morata biti vzajemna partnerja, če hočemo imeti zdrav šolski sistem in zdravo družbo.

Maja Antonič

PROGRAM SIMPOZIJA 2015