Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je v petek, 21. 10., in soboto, 22. 10. 2011, potekal mednarodni strokovni simpozij z naslovom Civilna družba in šolski sistem, ki ga je organiziralo društvo Aktivni šolniki – šolsko športno društvo 4. julij, pod vodstvom predsednika društva Igorja Lupšeta, v sodelovanju s Šolskim centrom Celje, katerega direktor je g. Igor Dosedla.

Otvoritev simpozija je popestril dijak Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je pravi virtuoz na harmoniki Žan Bregar, ki je zaigral dve skladbi, glavni organizator simpozija, gospod Igor Lupše, pa je pozdravil goste, predavatelje ter ostale aktivne udeležence simpozija. Nato sta nekaj uvodnih misli ter vzpodbud ob tako pomembnem dogodku na šoli podala še ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko gospa Veronika Kokot in direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje gospod Elido Bandelj.

Program mednarodnega simpozija je bil razdeljen na dva dela, na plenarna predavanja in referate učiteljev iz različnih srednjih ter osnovnih šol iz tujine in Slovenije. V petek dopoldne so potekala plenarna predavanja z razpravami, ki so jih izvedli sami priznani strokovnjaki s področja šolstva ter civilne družbe oz. gospodarstva. Petkov popoldan pa je bil razdeljen na dve sekciji, in sicer na sekcijo poklicnega in tehniškega izobraževanja ter sekcijo primerov dobre prakse. V soboto dopoldne so potekala predavanja in referati z razpravami sekcije šport in sekcije primerov dobre prakse.

Plenarna predavanja je otvoril g. prof. Stanko Lorger, odličen atlet, katerega jugoslovanski rekordi še danes niso premagani, ki nam je skozi razgovor z gospo profesorico Melito Jelenko predstavil začetke svoje odlične atletske kariere ter priprave, treninge in organizacijo vrhunskega športa nekoč.

Naslednja gostja je bila prof. dr. Zora Konjajeva, ki je spregovorila o šolskem sistemu ter delu in izobraževanju zdravnikov med 2. svetovno vojno. Naslov njenega referata je bil Partizanska saniteta.

Če grobo povzamem skupno misel obeh predavateljev o šoli in civilni družbi nekoč in danes, lahko zapišem sledeče: Pri mladem človeku je najpotrebnejši cilj, ki si ga le-ta zastavi. Če je želja po dosegu cilja dovolj močna, ga bo dosegel vsak brez kakršnihkoli privilegijev, statusov, poplave učbenikov ter tehničnih pomagal, s katerimi so oboroženi naši učenci, dijaki in študentje, ki zelo radi tarnajo nad preobremenjenostjo in prezahtevnostjo šolskih programov.

Tretje plenarno predavanje je bilo strnjeno pod skupen naslov Gospodarstvo in šola z roko v roki. Gospa Jožica Škorja je odlično vodila pogovor treh gospodarstvenikov ter direktorjev uspešnih celjskih podjetij. Vabila na simpozij so se udeležili direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina, direktor EMO – orodjarna Celje Stanko Stepišnik ter tehnični direktor podružnice v Srbiji – Gorenje Tiki Srbija Matjaž Kolman. Vsi trije so povedali, kaj gospodarstvo pričakuje od šolskega sistema, kje vidijo povezave s šolskim sistemom in kakšne kadre potrebuje sedanje gospodarstvo oz. njihova podjetja.

Po plenarnih predavanjih in razpravah pa so sledile posamezne sekcije, kjer so spregovorili strokovnjaki iz tujine in naših slovenskih šol.

Poleg domačih strokovnjakov smo z zanimanjem poslušali predavanja kolegov iz tujine, in sicer g. Kemala Jaganjca iz Bosne in Hercegovine – Evaluacija pilot projekta reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u BIH; ge. Ade Hukalowicz iz Poljske – How To Get Closer Vocational Schools To Requirements Of Current Labour Market- situacion and solution in Poland; ge. Juliane Plumpe iz Nemčije – Voluntary Ecological Service- A Year Of Orientation Between School And University, g. Branka Pratengrazerja iz Hrvaške – Povezanost škole i institucija civilnog društva u rurarnim sredinama ter g. Voittoja Nuuitinena iz Finske – Gaining Knowledge With Projects.

V sekciji šport je profesor Hrvoje Fižuleto spregovoril o dopingu v športu.

Po plenarnih predavanjih so sledili referati učiteljev in vseh 42 je bilo zanimivih, saj se je po vsakem razvila zanimiva debata. Rdečo nit vseh bi lahko strnila v sledeče povedi:

Šola in civilna družba morata delovati z roko v roki, če hočeta biti uspešni pri skupnem delu, tj. izobrazbi vsestransko razgledanih in strokovno podkovanih ljudi. Torej šola in civilna družba sta in morata biti vzajemna partnerja, če hočemo imeti zdrav šolski sistem in zdravo družbo.

Seminar smo zaključili z ogledom razstave Celeia – Mesto pod mestom, ki nas je popeljale v antične in srednjeveške čase drugega najstarejšega mesta v Sloveniji, našega prečudovitega
Celja.

Najrazličnejše vsebine, ki smo jih slišali udeleženci mednarodnega simpozija, so dodale nov kamenček v mozaik znanja vsakega posameznika in marsikoga nevede prisilile, da se bo ozrl okoli sebe ter dejansko videl ljudi in družbo, ki ga obkroža.

Maja Antonič