19. in 20. oktobra 2023 smo na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko že štirinajstič po vrsti organizirali posvet strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, letos pod naslovom Brez mladosti biti mlad. Obravnavana tematika je zajemala duševno zdravje vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju, še posebej otrok in mladostnikov.

Uvodno predavanje sta pripravili strokovnjakinji na področju duševnega zdravja, Nuša Konec Juričič in Simona Sanda, ki sta poudarili pomen zgodnjega odkrivanja duševnih težav in pravočasnega in pravilnega ukrepanja. Sledila je okrogla miza z gostjami, štirimi ravnateljicami,  ki so poudarile pomen psihičnega in fizičnega zdravja strokovnih delavcev. Prvi dan smo zaključili s plenarnim pogovorom z uspešnim celjskim trenerjem, Tonetom Tisljem. V pogovoru je bil prav tako poudarjen velik pomen duševne stabilnosti športnikov, če želijo dosegati dobre rezultate.

Drugi dan srečanja je bil namenjen predstavitvam prispevkov strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, letos jih je bilo 40. Predstavljenih je bilo mnogo primerov dobrih praks, kako odkrivati, reševati, pomagati v primeru duševnih stisk in drugih težav ali motenj pri odraščanju otrok in mladostnikov. Za predah pred zaključkom simpozija je poskrbel kantavtor Matej Krajnc. Dogodek je zaključila Polona Požgan, ki je v pogovoru in predavanju Prijazno je biti Prijazen poskušala opolnomočiti prisotne pedagoške delavce za njihovo izjemno pomembno in stresno delo. Pri tem je poudarila, da mora vsak posameznik najprej poskrbeti za svoje duševno zdravje, da ga nato lahko pomaga najti drugim.

Ker pomeni simpozij doprinos novih znanj in izmenjavo dragocenih izkušenj, smo se poslovili z željo, da se zopet srečamo na 15. strokovnem simpoziju oktobra 2024.

Valentin Punčoh

ZBORNIK 2023