11. mednarodni simpozij Civilna družba in šolski sistem je potekal pod naslovom Iz primeža socialnih omrežij in medijev. Osrednja tema simpozija je bila razkrivanje in spoznavanje pasti ter prednosti uporabe socialnih omrežij in tehnologije v izobraževanju ter za zabavo. Uporaba tehnologije in medijev pri pouku je bila prikazana kot pripomoček za kakovostno in pestro delo na vseh nivojih izobraževalnega sistema. Poudarek pa je bil na preudarni rabi in ozaveščanju pred morebitno zasvojenostjo mladostnikov in odraslih s pretirano rabo tehnologije za zabavo.

Simpozij je potekal od 15. do 16. oktobra 2020, in sicer na lokacijah Šolskega centra Celje, SŠSDL, Ljubljanska cesta 17 in Tehnopark Celje, Gubčeva 1. Organiziran je bil v sodelovanju Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, AŠ – Aktivni šolniki, šolskega športnega društva 4. julij, Muzeja novejše zgodovine Celje in Mestne občine Celje.

Organizacijskemu odboru je predsedovala Saša Silovšek. Na konferenci je sodelovalo 43 udeležencev. Prisotni so bili udeleženci treh držav, in sicer Hrvaške, Nemčije in Slovenije. Delo je potekalo v obliki plenarnih predavanj, plenarnih pogovorov in predstavitev strokovnih prispevkov udeležencev v treh sekcijah. V otvoritvenem delu so sodelovali dijaki Šolskega centra Celje, podžupanja MO Celje, gospa Breda Arnšek, direktor Pokrajinskega muzeja Celje, gospod Tone Kregar ter direktor ŠCC, gospod Igor Dosedla.

Po otvoritvi simpozija je najprej potekalo strokovno predavanje dr. Alija Žerdina z naslovom Analiza socialnih omrežij. Sledilo je strokovno predavanje dr. Mihe Kramlija z naslovom Radosti in pasti sodobne tehnologije. V dveh dneh se je zvrstilo 32 različnih predstavitev na temo socialnih omrežij in medijev ter njihovemu vplivu na mladega človeka, ki se uporabi spleta in telefonu vse težje odpoveduje, starostna meja digitalno zasvojenih pa se vse bolj niža. Nova tehnologija zagotovo prinaša veliko prednosti, tudi pri pouku tujih jezikov in naravoslovnih predmetov, nudi pomoč pri kariernem svetovanju in odločanju … Žal pa se vse več mladih srečuje s problemi in pastmi, ki jih ob nenadzorovani rabi povzročajo splet in telefoni. Spletno nasilje, lažni profili, izsiljevanje, nekritično sprejemanje medijev in lažnih novic je le nekaj aktualnih tem, s katerimi se vse bolj spopadamo tudi učitelji. Načini reševanja pa so različni, zato je bilo toliko bolj dobrodošlo plenarno predavanje dr. Mihe Kramlija, ki je osvetlil radosti in pasti sodobne tehnologije.

Naslednji dan je bil namenjen predstavitvam strokovnih prispevkov v treh sekcijah. Priča smo bili pogovoru z gospodom Johannesom Grammelspacherjem glede medijev in socialnih omrežij v Nemčiji. Popoldan je bil namenjen ogledu Tehnoparka Celje, zaključil pa se je s plenarnim razgovorom z gosti na temo mediji. Sodelovali so Petra Bezjak Cirman, Branko Cirman, Primož Cirman in Marko Cirman, ki se je javil preko video klica iz Söldna.

Strokovno naravnani simpoziji pa vedno vključujejo tudi lahkotnejše športne teme. Tokrat smo poslušali, kako se je odvijala zanimiva morska avantura »1000 km na jadralni deski Ulcinj – Ankaran«. S takratnim deskarjem Zdravkom Kondo se je pogovarjal Miha Cafuta.

V času poteka simpozija je ob plenarnih delih in predstavitvah strokovnih prispevkov potekala tvorna razprava o tem, kako orientirati pouk, da bo pridobivanje znanja lažje, hitrejše, bolj zanimivo in da bo pridobljeno znanje trajnejše in uporabno v življenju. Udeleženci so razpravljali o primerni količini najnovejše učne tehnologije v učnem procesu; prevladovalo je mnenje, da je uporaba nujna, vendar mora biti zmerna in premišljeno vključena v učno-vzgojni proces. Učitelji smo tisti, ki lahko vsaj v šoli kontroliramo uporabo tehnologije in usmerjamo udeležence izobraževanja k premišljeni in varni rabi tehnologije.

Učitelji smo povzeli, da so učni načrti v osnovnih in srednjih šolah neusklajeni glede poučevanja digitalnega opismenjevanja in zahtev nekaterih učiteljev po izdelavi različnih nalog s pomočjo tehnologije v razredih, ki tega znanja še nimajo.

Vsi strokovni prispevki udeležencev so objavljeni v zborniku, ki je dostopen na spletni strani simpozija http://web.sc-celje.si/simpozij/.

Simpozij je zaključila ravnateljica šole in vodja organizacijskega odbora, Saša Silovšek.

mag. Lucija Zidanski

 

CELOTNA GALERIJA FOTO UTRINKOV

 

PROGRAM SIMPOZIJA 2020

ZBORNIK 2020