2023 – 14. STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – Brez mladosti biti mlad

19. in 20. oktobra 2023 smo na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko že štirinajstič po vrsti organizirali posvet strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, letos pod naslovom Brez mladosti biti mlad. Obravnavana tematika je zajemala duševno zdravje vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju, še posebej otrok in mladostnikov. Uvodno predavanje sta pripravili strokovnjakinji […]

2022 – 13. STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – Marija Terezija, na pomoč!

Letošnji podnaslov našega vsakoletnega strokovnega posveta je bil Marija Terezija, na pomoč! Govorili smo namreč o strokovnih in splošno življenjskih kompetencah oz. o pridobivanju le-teh ter katere so fundametnatalne brez katerih človek v življenju težko funkcionira. Ugotovili smo, da danes otroci in mladostniki niso več dovolj dobro pripravljeni na življenje, da nimajo splošne razgledanosti, motoričnih […]