2023 – 14. STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – Brez mladosti biti mlad

19. in 20. oktobra 2023 smo na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko že štirinajstič po vrsti organizirali posvet strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, letos pod naslovom Brez mladosti biti mlad. Obravnavana tematika je zajemala duševno zdravje vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju, še posebej otrok in mladostnikov. Uvodno predavanje sta pripravili strokovnjakinji […]