2022 – 13. STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – Marija Terezija, na pomoč!

Letošnji podnaslov našega vsakoletnega strokovnega posveta je bil Marija Terezija, na pomoč! Govorili smo namreč o strokovnih in splošno življenjskih kompetencah oz. o pridobivanju le-teh ter katere so fundametnatalne brez katerih človek v življenju težko funkcionira. Ugotovili smo, da danes otroci in mladostniki niso več dovolj dobro pripravljeni na življenje, da nimajo splošne razgledanosti, motoričnih […]

2020 – 11. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – Iz primeža socialnih omrežij in medijev

11. mednarodni simpozij Civilna družba in šolski sistem je potekal pod naslovom Iz primeža socialnih omrežij in medijev. Osrednja tema simpozija je bila razkrivanje in spoznavanje pasti ter prednosti uporabe socialnih omrežij in tehnologije v izobraževanju ter za zabavo. Uporaba tehnologije in medijev pri pouku je bila prikazana kot pripomoček za kakovostno in pestro delo […]