2024 – 15. STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM

Veseli smo, da bomo letos lahko že 15. po vrsti gostitelji strokovnega simpozija Civilna družba in šolski sistem, s podnaslovom Šola nenehnih sprememb, ki odraža resničnost, s katero se srečujemo v sodobnem izobraževanju. Svet okoli nas se neprestano spreminja, tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo, družbene dinamike se preoblikujejo in v tem kontekstu se postavlja vprašanje, kako naj se prilagajamo, kako naj izboljšamo in oblikujemo šolski sistem, ki bo kos izzivom sedanjosti in bližnje prihodnosti.

Vsebina simpozija bo posvečena dvema najpomembnejšima in najbolj aktualnima temama današnjega časa: trajnosti ter digitalni in medijski pismenosti. Skoraj sredi tretjega desetletja 20. stoletja se soočamo z izzivi, ki zahtevajo od nas, strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu, in naših šol nove pristope k izobraževanju, ki so in bodo še bolj usmerjeni v prihodnost in bodo razvijali odgovoren odnos posameznika do našega planeta ter družbe oz. človeške civilizacije nasploh.

Trajnost je postala ključno vodilo vseh vidikov našega vsakdanjega življenja. Spreminjanje podnebja, izčrpavanje naravnih virov in onesnaževanje okolja zahtevajo nujno ukrepanje in trajnostne rešitve, če želimo omogočiti življene na Zemlji prihodnjim generacijam človeštva. Naša odgovornost kot izobraževalne skupnosti je, da vzgajamo generacije, ki bodo sposobne razmišljati in predvsem ravnati trajnostno ter nenehno ustvarjati rešitve za izzive, s katerimi se soočamo.

Obenem pa se v času digitalne revolucije soočamo z izzivi, povezanimi z digitalno in medijsko pismenostjo. Tehnologija je postala nepogrešljiv del našega vsakdana, a hkrati prinaša mnogo (novih) pasti in izzivov. Zato je ključno, da otroci in mladostniki postanejo kritični misleci, ki znajo učinkovito »navigirati« in uporabljati digitalne medije ter tehnologijo na odgovoren in etičen način.

Naš jesenski simpozij predstavlja priložnost, da se poglobimo v razpisani temi, izmenjamo ideje in najboljše prakse ter skupaj gradimo trajnostno prihodnost. S strokovnimi predavanji, okroglimi mizami, praktičnimi predstavitvami udeležencev, diskusijami in neformalnimi razgovori bomo raziskovali, kako lahko izobraževalni sistem postane gonilna sila trajnostnega razvoja ter digitalne in medijske pismenosti.

Pomembno je, da se zavedamo, da prihodnost naše družbe in planeta ni odvisna le od tehnološkega napredka, temveč tudi (ali pa sploh) od naše sposobnosti, da ta napredek usmerimo v pozitivne in trajnostne smeri. Zato je naša naloga, da kot izobraževalci in vzgojitelji ustvarjamo okolje, ki spodbuja trajnostno delovanje vsakega posameznika in uči iskati v oceanu informacij tiste, ki so relevantne.

Vabimo vas, da se nam pridružite, da poskušamo skupaj odkriti poti do boljše, bolj trajnostne in digitalno pismene prihodnosti.

 

ZBORNIK 2023